Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Aktualności

Artykuły

 • Zaproszenie do współpracy POPŻ

  Końskie 27.11.2021 r.

  ZAPROSZENIE

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich  serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta i gminy Końskie, które w ramach swojej działalności statutowej zajmują się  przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do udziału w pozyskiwaniu i dystrybucji żywności oferowanej przez Federację Polskich Banków Żywności.

  Do zadań organizacji będzie należała dystrybucja żywności dla osób najbardziej potrzebujących oraz realizacja działań towarzyszących.

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich deklaruje chęć podjęcia współpracy w zakresie rekrutacji osób kwalifikujących się do programu oraz wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności.

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do współpracy POPŻ
 • Dzień Pracownika Socjalnego 2021

  Róża w sercu trzymana w dłoniach"Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.”

   (o. Fabian Kaltbach)

   

   

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składamy wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich serdeczne życzenia oraz podziękowania za ciężką, lecz jakże niezbędną pracę.

   Niech nagrodą za troskę i serce, jakie wkładacie Państwo  w niesienie pomocy innym, za zrozumienie drugiego człowieka będzie poczucie spełnionego obowiązku i wdzięczność naszych Świadczeniobiorców i Podopiecznych.

  Z wyrazami szacunku

  Dyrekcja Miejsko-Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Końskich

  ~ Końskie 2021 ~

  Czytaj Więcej o: Dzień Pracownika Socjalnego 2021
 • PODSUMOWANIE PROJEKTU PARTNERSKIEGO "ZIELONE ŚWIATŁO" REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01.05.2019r. DO 31.10.2021r.

  Gmina Końskie /Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich realizował w okresie od 01.05.2019r. do 31.10.2021r. projekt partnerski pn. „Zielone światło” nr RPSW.09.02.01-26-0001/19.
  Projekt realizowano w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt prowadzono we współpracy z:
  - Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich (Lider Projektu);
  - Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi (Partner);
  - Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach (Partner);
  - Gminą Stąporków/ Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie (Partner).
  Wartość projektu wynosiła: 3 475 110,00 zł.
  W czasie trwania projektu udzielono wsparcia dla 156 osób, w tym : 82 kobiet oraz 74 mężczyzn.

  Czytaj Więcej o: PODSUMOWANIE PROJEKTU PARTNERSKIEGO "ZIELONE ŚWIATŁO" REALIZOWANEGO W OKRESIE OD 01.05.2019r. DO 31.10.2021r.
 • Wykaz placówek poradnictwa specjalistycznego w województwie świętokrzyskim

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie umieszcza zaktualizowany informator zawierający dane teleadresowe instytucji realizujących działania pomocowe w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa świętokrzyskiego.

   

  https://www.kielce.uw.gov.pl/ftp/pliki/wps/rejestr_jednostek_specjalistycznego_poradnictwa_2021-2022.pdf

  Czytaj Więcej o: Wykaz placówek poradnictwa specjalistycznego w województwie świętokrzyskim