Start arrow Zes. Interdyscyplinarny arrow Gdzie szukać pomocy?
Gdzie szukć pomocy? Drukuj Email

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!!!.                                

INFORMACJA O PLACÓWKACH  I  INSTYTUCJACH  ŚWIADCZĄCYCH  W GMINIE KOŃSKIE POMOC  OSOBOM  I RODZINOM   DOZNAJĄCYM  PRZEMOCY

Telefon zaufania dla ofiar przemocy "Niebieska Linia" w Końskich
tel. 41  372 39 91
czynny poniedziałek, środa godz. 18.00 - 20.00

Komenda Powiatowa Policji w Końskich
ul. Łazienna 12 tel. 41 390 02 05  lub 41 390 02 00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
ul. Armii Krajowej 22 tel. 41 372 79 20 lub 41 372 69 05 

Zespół Interdyscyplinarny w Końskich
ul. Armii Krajowej 22   tel. 41 372 79 20

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich
ul. Staszica 2
tel. 41 372 84 06 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Końskich 
Poradnia Odwykowa
ul. Gimnazjalna 41b tel. 41 372 22 25 

Prokuratura Rejonowa w Końskich
ul. Krakowska 34tel. 41 390 10 00

Sąd Rejonowy w Końskich
ul. Iwo Odrowąża 5 tel. 41 372 27 02

Porady Radcy Prawnego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
wtorek w godz. 14.00 - 16.00

Policja  -  telefony  alarmowe 997, 112

Ogólnopolski Telefon dla  Ofiar Przemocy w Rodzinie - Niebieska  Linia
tel. 801 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla  Ofiar Przemocy w Rodzinie
- Niebieska   Linia    tel. 22  668 70 00

Telefon zaufania dla dzieci 
tel. 22 696 55 50

Dziecięcy  telefon  zaufania przy Rzeczniku Praw Dziecka
czynny od 8.15 - 20.00 tel. 800 12 12 12

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocyw Rodzinie MOPR
ul. 1-go Maja 196 Kielce    tel. 41 368 18 67

Świetokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65
 tel. 41 331 53 13