Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Oferty Pracy

Artykuły

 • Zaproszenie do współpracy

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty do realizowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.). Możliwość współpracy w ramach umowy - zlecenia.

  Wymagane kwalifikacje:

  1) wykształcenie w zawodzie specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej / rehabilitant / fizjoterapeuta,

  2) co  najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

  1. szpitalu psychiatrycznym;
  2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5. warsztacie terapii zajęciowej;
  6. innej jednostce niż wymienione w ppkt a-e świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

  W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

  Zakres usług będzie obejmował w szczególności: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:

  • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

   

  Osoby zainteresowane do współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych pod nr telefonu 41 372 79 20 wew. 108 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie.

   

  Serdecznie zapraszamy :)

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do współpracy
 • Zaproszenie do współpracy – poszukujemy pielęgniarki

  Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku pielęgniarki do realizowania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598). Możliwość współpracy w ramach umowy-zlecenia.

  Wymagane kwalifikacje:

  1) wykształcenie w zawodzie - pielęgniarka oraz aktualne prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki,

  2) co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

  • szpitalu psychiatrycznym;
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  • zakładzie rehabilitacji;
  • innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

   

  Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a ww. Rozporządzenia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

   

  W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1 ww. Rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 tegoż Rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

   

  Zakres usług będzie  obejmował w szczególności:

  1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:

  a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
  b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie.

  2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

  a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

   

  Osoby zainteresowane do współpracy prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Usług Opiekuńczych pod nr telefonu 41 372 79 20 wew. 108 lub osobiście w siedzibie tut. Ośrodka przy ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

  Serdecznie zapraszamy :)

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie do współpracy – poszukujemy pielęgniarki
 • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor PS.VI.111.4.2021

  Końskie, dnia 15.11.2021 r.

   

   

  Informacja

  o wynikach naboru

  na wolne stanowisko urzędnicze

  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich

  (adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22)

   

  INSPEKTOR

  .......................................................................................................................................................

  ( nazwa stanowiska pracy)

   

   

  Numer ewidencyjny naboru: PS.VI.111.4.2021

  Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy

   

  Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy wybrana została:

  Pani Emilia Zwierzyńska zam. Końskie

   

  Czytaj Więcej o: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor PS.VI.111.4.2021
 • Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent PS.VI.111.3.2021

  Końskie, dnia 15.11.2021 r.

   

  Informacja

  o wynikach naboru

  na wolne stanowisko urzędnicze

  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich

  (adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22)

   

  REFERENT

  .......................................................................................................................................................

  ( nazwa stanowiska pracy)

   

   

  Numer ewidencyjny naboru: PS.VI.111.3.2021

  Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 etaty, pełny wymiar czasu pracy

   

  Niniejszym informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska pracy wybrane zostały:

  Pani Agata Ksel zam. Końskie

  Pani Anna Nowakowska zam. Trzemoszna

   

   

  Czytaj Więcej o: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent PS.VI.111.3.2021
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor / PS.VI.111.4.2021

  OGŁOSZENIE O NABORZE

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich

  26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22

  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  INSPEKTOR

  .......................................................................................................................................................

  ( nazwa stanowiska)

   

  Numer ewidencyjny naboru:                                              PS.VI.111.4.2021

  Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:                            1 etat, pełny wymiar czasu pracy

  Data publikacji ogłoszenia:                                                12.10.2021 roku

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie wyższe
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów następujących aktów prawnych:

  - ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

  • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej (minimum 2 lata stażu pracy)
  • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych oraz formułowania pism urzędowych,
  • rzetelność, sumienność, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, odporność na stres.
  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor / PS.VI.111.4.2021