Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Aktualności

Artykuły

 • Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - WAŻNA INFORMACJA!

  WAŻNA INFORMACJA !!!

  Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 854).

  Wyżej wymieniona ustawa uchyla art. 13 i 13a ustawy pomocowej, dotyczące przyznawania świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

  Według przepisów przejściowych, świadczenie pieniężne będzie można przyznać za okres do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

  Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

   

  Podstawa prawna:

  - Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 854)

  Czytaj Więcej o: Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - WAŻNA INFORMACJA!
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej w ramach działania 5.1 „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” FERS.pn. „Wygrana rodzina” Priorytet V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Dodatek osłonowy w 2024 roku

  Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

  Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich (Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych) lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany),  taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

  Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

  Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

  1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.

  2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

  3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.

  4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.

  5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).

  6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.

  7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).

  8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.

  9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.

  Dlaczego musisz podpisać PDFa profilem zaufanym? A nie tylko sam list do Urzędu Miasta? Wynika to z uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21). Sędziowie orzekli:

  „Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, ze zm.), skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

  W przeciwnym razie wniosek uznaje się za niepodpisany.

  Czytaj Więcej o: Dodatek osłonowy w 2024 roku