Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Aktualności

W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub innej gminnej jednostki wyznaczonej do realizacji tego zadania.

Wnioski o refundację podatku VAT są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stronie internetowej urzędu:  

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. 
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Artykuły

 • Klauzula informacyjna - dodatek gazowy

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
   Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich reprezentowany przez
   Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Końskich,
   Armii Krajowej 22
   26-200 Końskie
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
   Sylwester Cieśla
   Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
   Wrzosowa 15 lok. 1
   25-211 Kielce
   email.: iod@czi24.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek elektryczny:
   •  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
   • na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

  4. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

  5. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy, a następnie będą archiwizowane po zakończeniu korzystania ze świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji świadczenia.
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.
  Czytaj Więcej o: Klauzula informacyjna - dodatek gazowy