Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Aktualności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich,

            reprezentowany przez Dyrektora, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Sylwester Cieśla
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
Wrzosowa 15 lok. 1
25-211 Kielce
email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

-na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

- na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.

5) Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania ze świadczeń pomocy,
a następnie będą archiwizowane po zakończeniu korzystania ze świadczeń, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji świadczenia.

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Artykuły