Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Konsultacje Społeczne GPPiRPAoPN

Artykuły

 • Wyniki Konsultacji Społecznych GPPiRPAoPN na lata 2024-2027

   Końskie, dn. 23.11.2023r.

  Znak: GKRPA.61.1.2023                        

   

   

   

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych

  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

  w Końskich na lata 2024-2027

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 8 listopada 2023r. do dnia 22 listopada 2023r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2024-2027.

  Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 324/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2024-2027.

  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

  Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres. Do projektu nie wniesiono uwag.

   

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy 

  Krzysztof Obratański

   

  Czytaj Więcej o: Wyniki Konsultacji Społecznych GPPiRPAoPN na lata 2024-2027
 • Konsultacje Społeczne GPPiRPAoPN na lata 2024-2027

  ZARZĄDZENIE Nr 324/2023

  BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

  z dnia 8 listopada 2023 r.

   

  w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2024-2027

   

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej
  w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 287, poz. 2940) – zarządzam, co następuje:

  1.Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na lata 2024-2027, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2.Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 8 listopada 2023r. do dnia 22 listopada 2023r.

   3.Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   4.Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 i tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22.

  5.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

   6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy 

  Krzysztof Obratański

   

  Czytaj Więcej o: Konsultacje Społeczne GPPiRPAoPN na lata 2024-2027
 • Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały GPPiRPAoPN na rok 2022

  Końskie, dn. 03.12.2021r.

   

   

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych

  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

  w Końskich na rok 2022

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 18 listopada 2021r. do dnia 2 grudnia 2021r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2022.

  Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 299/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2022r.

  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

  Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

  Do projektu nie wniesiono uwag.

   

   

  Burmistrz Miasta i Gminy

   Krzysztof Obratański

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały GPPiRPAoPN na rok 2022
 • Konsultacje Społeczne 2021

   ZARZĄDZENIE Nr 299/2021

  BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

  z dnia 18 listopada 2021 r.

  w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2022

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 t.j. poz. 1372 ze zm.) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej
  w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 287, poz. 2940) – zarządzam, co następuje:

  § 1.Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2022, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2.Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 18 listopada 2021r. do dnia
  2 grudnia 2021r.

  § 3.Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 4.Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 i tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22.

  § 5.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

  § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Burmistrz Miasta i Gminy

  Krzysztof Obratański

  Czytaj Więcej o: Konsultacje Społeczne 2021
 • Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały GPPiRPAoPN na rok 2021

  Końskie, dn. 15.10.2020r.

   

  Informacja o wynikach konsultacji społecznych
  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  w Końskich na rok 2021

   

  Burmistrz Miasta i Gminy Końskie na podstawie § 8 uchwały Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego informuje, że w okresie od dnia 30 września 2020r. do dnia 14 października 2020r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2021.

  Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 279/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 30 września 2020r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2021r.

  Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.

  Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie mogły za pośrednictwem formularza konsultacji składać uwagi i wnioski do projektu niniejszej uchwały. Uwagi i wnioski na ww. formularzu mogły być składane osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, drogą korespondencyjną oraz drogą elektroniczną na wskazany w ogłoszeniu adres.

  Do projektu nie wniesiono uwag.

   

  Burmistrz Miasta i Gminy

  Krzysztof Obratański

  Czytaj Więcej o: Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały GPPiRPAoPN na rok 2021