Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Końskie dn. 09.08.2019r.
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie
tel.041-372-79-20
fax : 41 372 77 03
ZP.26.34.9.2019

OTRZYMUJĄ WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: prowadzonego
z wyłączeniem ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt.8 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn.:

„Zakup, dostawa, montaż serwera z oprogramowaniem.”

W prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę cenową złożoną przez wykonawcę:
Klinika Komputera Artur Wolski ul. Borkowskiego 1, 27-200 Starachowice za cenę brutto 38 279,68 zł.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta cenowa spełnia wymogi określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej i stanowi najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegało się trzech Wykonawców.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

2019-07-29 Dodano: Odpowiedzi na zapytania (2)

2019-07-26 Dodano: modyfikacja treści ogłoszenia oraz zmodyfikowany wzór umowy

2019-07-26 Dodano: Odpowiedzi na zapytania (1)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
"Zakup, dostawa, montaż serwera z oprogramowaniem."
data umieszczenia 23.07.2019
termin składania ofert 30.07.2019 godz. 12:00

Szczegóły w załącznikach.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia - Dotyczy postępowania :„Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                 Końskie dn.25.02.2019r.

ul. Armii Krajowej 22

26-200 Końskie

tel.041-372-79-20, fax.041 372-77-03

ZP.26.3.5.2019

mgopskonskiezp@interia.pl

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania :Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie”.

W dniu 25.02.2019r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Akademia Innowacji Społecznych Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów na realizację przedmiotowego zadania.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (oglosz_o_udziel_zam_20190225_2.jpg)oglosz_o_udziel_zam_20190225_2.jpg173 kB

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - :„Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie w formie miejsc noclegowych (noclegownia) w 2019r.”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                 Końskie dn.15.02.2019r.

ul. Armii Krajowej 22

26-200 Końskie

tel.041-372-79-20, fax.041 372-77-03

ZP.26.7.2019

mgopskonskiezp@interia.pl

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania :Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie w formie miejsc noclegowych (noclegownia) w 2019r.”.

W dniu 02.01.2019r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia ul. Wileńska 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna na realizację przedmiotowego zadania.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (in o udzieleniu zamówienia noclegownia.jpeg)in o udzieleniu zamówienia noclegownia.jpeg276 kB

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY - „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                 Końskie dn.15.02.2019r.

ul. Armii Krajowej 22

26-200 Końskie

tel.041-372-79-20, fax.041 372-77-03

ZP.26.3.4.2019

mgopskonskiezp@interia.pl

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowaniaprowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz.1986 t.j. z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pn.:

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie

Na Wykonawcę w/w zadania został wybrany:

Akademia Innowacji Społecznych Bieganów 72A, 96-316 Międzyborów.

W/w oferta spełnia warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 30.01.2019r. oraz jest ofertą najkorzystniejszą cenowo.

O udzielenie zamówienia ubiegało się 2 Wykonawców.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (scan ogłosz o wyborze wyk schron z usług.jpeg)scan ogłosz o wyborze wyk schron z usług.jpeg383 kB

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                 Końskie dn.15.02.2019r.

ul. Armii Krajowej 22

26-200 Końskie

tel.041-372-79-20, fax.041 372-77-03

ZP.26.4.4.2019

mgopskonskiezp@interia.pl

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania :Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie.

W dniu 12.02.2019r. została zawarta umowa z Wykonawcą: Akademia Innowacji Społecznych, Bieganów 72a, 96-316 Międzyborówna realizację przedmiotowego zadania.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (scan inf o udzieleniu zamówienia schronisko.jpeg)scan inf o udzieleniu zamówienia schronisko.jpeg258 kB

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY-„Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie.”

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz.1986 t.j. z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pn.:

Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie.

wynik schronisko

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wynik schronisko.jpeg)wynik schronisko.jpeg425 kB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-„Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie.”

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz.1986 t.j. z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pn.:

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-„Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie”

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz.1986 t.j. z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pn.:

„Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie.”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY-„Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie.”

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o (usługi społeczne) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz.1986 t.j. z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej wyrażonych w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, pn.:

Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wynik odrzucenie, unieważnienie.jpeg)wynik odrzucenie, unieważnienie.jpeg297 kB

Więcej artykułów…

  1. OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY „Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie w formie miejsc noclegowych (noclegownia) w 2019r.”.
  2. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY-„Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie”.
  3. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA-„Świadczenie usług pocztowych polegających na wypłacie zasiłków pieniężnych.”
  4. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA-„Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych) oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społ
  5. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA-„Dostawa talonów towarowych (bonów) dla świadczeniobiorców Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich.”
  6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Udzielenie schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (kobiet i mężczyzn) z terenu miasta i gminy Końskie”
  7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie.”
  8. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym z terenu miasta i gminy Końskie w formie miejsc noclegowych (noclegownia) w 2019r.”.
  9. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY-„Świadczenie usług pocztowych polegających na wypłacie zasiłków pieniężnych”
  10. Zaproszenie do złożenia oferty - „Zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (listowych) oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społ..

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji