Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Aktualności

Aktualności

Komunikat

W dniu 30 kwietnia 2019 roku pomiędzy Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Gminą Końskie/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich, Gminą Stąporków/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach zawarte zostało partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn.

"Zielone światło"
nr RPSW.09.02.01-26-0001/19

w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie dotychczasowego zakresu świadczenia usług społecznych, w szczególności usług socjalnych, środowiskowych, usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla 305 osób (168K, 137M) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu koneckiego w okresie od 01.05.2019r. do 31.10.2021r.
Na terenie Gminy Końskie wsparciem objęte zostaną 134 osoby - 36 osób dorosłych (23 kobiety, 13 mężczyzn) oraz 98 dzieci (48 kobiet, 50 mężczyzn).
W ramach projektu „Zielone światło” Gmina Końskie /Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Końskich prowadzi działania w kierunku indywidualnych konsultacji i zajęć z asystentami rodziny jak również warsztaty poradnictwa psychologicznego, edukację rodzin, grupy wsparcia, terapię zajęciową rodzin, mediacje dla rodzin, zajęcia specjalistyczne – terapia dla rodzin, zajęcia specjalistyczne – psychologiczne dla dzieci i rodzin.
Realizacja projektu rozszerzy również dotychczasową ofertę form wsparcia w istniejącej na terenie Gminy Końskie w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej
Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży o zajęcia socjoterapeutyczne, zdrowotno-korekcyjne, zajęcia turystyczno-rekreacyjne, kurs komputerowy, korepetycje z języka angielskiego oraz niemieckiego.

Wartość projektu: 3 475 110,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 953 843,50 PLN

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

Our website is protected by DMC Firewall!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji