Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru - starszy referent

Informacja o wynikach naboru - starszy referent

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Info o wynikach naboru - starszy referent.pdf)Info o wynikach naboru - starszy referent.pdf272 kB

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich
26-200 Końskie ul. Armii Krajowej 22
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


STARSZY  REFERENT
...................................
( nazwa stanowiska)

Numer ewidencyjny naboru:                 PS.VI.111.2.2019
Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:            1 etat, pełny wymiar czasu pracy
Data publikacji ogłoszenia:                 07.06.2019 roku


Wymagania niezbędne:
1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie wyższe,
6)    bardzo dobra znajomość obsługi komputera.


Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów następujących aktów prawnych:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy,
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
2) umiejętność formułowania pism urzędowych,
3)  rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

Nabór na stanowisko wychowawca w placówce wsparcie dziennego

logo fundusze 01

W związku z realizacją projektu „Zielone Światło”,
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich prowadzi nabór do pracy na stanowisku:


WYCHOWAWCA
W
PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO


prowadzona w formie specjalistyczno-opiekuńczej
-Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży
Wychowawcą w placówce wsparcia dziennego może być osoba, która spełnia następujące wymagania :


1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie
i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne pod numerem tel. 41 372 79 20 wew 127

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (placówka wsparcia dziennego.pdf)placówka wsparcia dziennego.pdf214 kB

Nabór na stanowisko asystent rodziny

logo fundusze 01W związku z realizacją projektu „Zielone Światło”, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem. Działanie: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich prowadzi nabór do pracy na stanowisku:


ASYSTENT RODZINY


Asystentem Rodziny może być osoba, która spełnia następujące wymagania :
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Szczegółowe informacje w tej sprawie dostępne pod numerem tel. 41 372 79 20 wew 127

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (asystent rodziny.pdf)asystent rodziny.pdf188 kB

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is a Joomla Security extension!

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji