Pn.-Pt. 7:30 - 15:30  (41) 372 79 20 (41) 372 77 03

A- A A+

Staże

Po rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcami, odbytym szkoleniu BHP –
25 (21 kobiet i 4 mężczyzn) beneficjentów rozpoczęło staże zawodowe, na których zdobędzie praktyczne umiejętności zgodne z ukończonym szkoleniem. Cztery osoby zakończyły projekt zgodnie ze skazana ścieżką, jedna z osób I tury znalazła zatrudnienie.
Staże odbywają się w: Salonie Estetyki kosmetycznej Relaks i Zdrowie w Końskich, Galerii Kwiatów w Końskich, PPHU Armet Końskie, Szpital Specjalistyczny im. Św. Łukasza w Końskich, Metamorfoza Gabinet Psychologiczny w Końskich, Studio Urody OdNowa w Końskich, ZPHU W Nowym Kazanowie, Pizza Tęcza w Końskich, OSiR Sielpia, PPHU Mejpol Mrówka w Końskich, Sklep Top Sport w Końskich, FH Ania w Końskich, Kwiaciarnia Ewa w Końskich, Budopar Centrum Materiałów Budowlanych w Końskich, Zakład Drzewny w Nieświniu.


Galeria zdjęć – staże zawodowe
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 
   
 
    
 
   
 
  
 
   
 
   
 
  
 
  
 
   
 
  
 
  
 
   
 
   
 
   

Szkolenia 45+

W miesiącu sierpniu odbyły się lub rozpoczęły następujące szkolenia zawodowe:
1.  Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym + magazynier
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie,
ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 7
Termin: 16.08.2014 – 20.09.2014
Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie osób bezrobotnych do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przygotowanie do pracy magazyniera.
 
2. Spawacz (spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135-I))
Organizator: Zespół Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Centrum Kształcenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 4
Termin: 04.08.2014 – 29.08.2014
Celu szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących spawania metodą MAG.

3. Operator koparki-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
Organizator: Zespół Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Centrum Kształcenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 5
Termin: 19.08.2014 – 23.09.2014
Zagadnienia teoretyczne i praktyczne kursu obejmowały m.in. użytkowanie eksploatacyjne koparko- ładowarki, dokumentacje techniczną, BHP, silniki spalinowe, elementy hydrauliczne, budowę koparko – ładowarki, technologię robót.

W miesiącu wrześniu odbyły się następujące szkolenia zawodowe:

1.  Sprzedawca-obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M. Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 5
Termin: 12.09.2014 – 30.09.2014
Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności zawodowych  przez beneficjentów wymaganych na stanowiskach związanych z pracą
w handlu.

W terminie od 31.07.2014 – do 01.08.2014 odbył się Trening rozwoju osobistego
 i motywacyjnego połączony z warsztatami autoprezentacji i poprawy wizerunku dla kobiet 45+ (konsultacje stylisty, fryzjera, kosmetyczki)
Organizator: Zespół Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Centrum Kształcenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 10
W ramach tego szkolenia, wszystkie uczestniczące w nim kobiety zostały wyposażone
w wiedzę i umiejętności dotyczące motywacji, pewności siebie, stresu, emocji,. Nauczyły się także kreować własny wizerunek poprzez ubiór, fryzurę, makijaż, dodatki i higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzy: konsultacje stylisty, fryzjera, kosmetyczki).
 
  
 
   
 
  
 
  

Przebieg projektu, zajęcia z I-ej i II-ej tury projektu

W miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień nieustannie trwają zajęcia dla I grupy uczestników tj.: indywidulane doradztwo zawodowe, indywidualne  doradztwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne. W miesiącu lipcu rozpoczęli także poszczególne szkolenia zawodowe:

1.Sprzedawca-obsługa kas fiskalnych + minimum sanitarne
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M. Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 6
Termin: 14.07.2014 – 31.07.2014
Celem było nabycie wiedzy teoretycznej oraz zdobycie umiejętności zawodowych  przez beneficjentów wymaganych na stanowiskach związanych z pracą w handlu.

2.Kucharz-kelner w małej gastronomii + podst. przedsiębiorczości
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 4
Termin: 18.07.2014 – 31.07.2014
Celem szkolenia było zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy organizacji  i prowadzeniu punktu małej gastronomii oraz na stanowisku kucharz – kelner, jak również pozyskanie wiedzy wymaganej przy zakładaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek.

3.Bukieciarz-florysta + podst. przedsiębiorczości
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 1
Termin: 18.07.2014 – 31.07.2014

4.Wizaż i stylizacja paznokci + podst. przedsiębiorczości
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego    Ilość osób łącznie: 7
Termin: 18.07.2014 – 30.07.2014
Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących makijażu oraz stylizacji paznokci.

5. Opiekun w domu pomocy społecznej (opiekun osób starszych i niepełnosprawnych)
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 5
Termin: 14.07.2014 – 31.07.2014
Celem szkolenia było nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej m.in. zagadnień związanych ze starością, chorobami, organizacją czasu wolnego osobom starszym, stosowanie wybranych form terapii zajęciowej, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.

Rozpoczęło się także szkolenie:

6. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym + magazynier
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego, 26-200 Końskie, ul. M.  Piłsudskiego 82
Ilość osób łącznie: 6
Termin: 30.07.2014 – 31.08.2014
Celem szkolenia było praktyczne przygotowanie osób bezrobotnych do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych napędzanych w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przygotowanie do pracy magazyniera.

W miesiącu sierpniu rozpoczęła projekt II grupa beneficjentów tj. 20 osób, które
z chwilą rozpoczęcia realizacji do projektu (01.08.2014) ukończyły 30 rok życia. Skorzystają oni z następujący instrumentów aktywnej integracji: indywidulane doradztwo zawodowe, indywidualne doradztwo psychologiczne oraz grupowe poradnictwo psychologiczne Spotkanie organizacyjne, informująco- promocyjne odbyło się dn. 28.07.2014r.
 
  
 
   
 
  
 
  
 
  
 
   
 
  
 
  
 
  
 
  

Rozpoczęcie projektu

W dniu 21.05.2014 odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjne, na którym uczestnicy tegorocznego projektu systemowego zostali poinformowani o wszelkich działaniach, zasadach uczestnicta i obowiązkach, które obowiązują w projekcie. Istotną kwestią była informacja dotycząca faktu, iż bez współfinansowania ze strony Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowania powyższego projektu.
Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach tegorocznego projektu obejmuje:
a) zawarcie i realizację postanowień kontraktu socjalnego spisanego pomiędzy pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, a Beneficjentem Ostateczny projektu, w tym finansowanie kosztów realizacji instrumentów aktywnej integracji:
- uczestnictwo w indywidualnych zajęciach prowadzonych przez trenerów pracy (doty. osób do 30 roku życia, powyżej 30 roku życia z wyłączeniem kobiet 45+);
- uczestnictwo w indywidualnych zajęciach z psychologiem (dot. osób do 30 roku życia oraz kobiet 45+);- uczestnictwa w grupowych zajęciach prowadzonych przez doradców psychologicznych mających na celu przywrócenie samodzielności życiowej w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową;
- dla odpowiednio zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych uczestnictwo
w poszczególnych kursach zawodowych;
- dla odpowiednio zakwalifikowanych Beneficjentów Ostatecznych realizacja z zakresu aktywnej integracji praca/staż/ praktyka dla osób od 15 do 30 lat;
- trening rozwoju osobistego i motywacyjnego, czyli jak osiągnąć sukces połączony
z warsztatami autoprezentacji i poprawy wizerunku dla kobiet 45+;
- konferencja-debata społeczna „Unia Europejska – samorząd – obywatele aktywni społecznie i zawodowo” w celu przedstawienia efektów projektu systemowego i wypracowania wspólnej strategii pomocy osobom bezrobotnym.
Uczestnicy projektu mogą ponadto skorzystać z:
- badań w medycynie pracy przed przystąpieniem do poszczególnych kursów zawodowych;
- cateringu podczas uczestnictwa w zajęciach;
- opieki nad dziećmi, w czasie trwania zajęć;
- przyznania zasiłków celowych czy okresowych, w ramach kontraktu socjalnego;
- szkolenia w zakresie BHP dla osób wobec których zastosowano instrument aktywnej integracji w postaci stażu.
 
  
 
  
 
  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

Kolejna edycja projektu systemowego 2014

Kolejna edycja projektu systemowego 2014

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w okresie od maja do grudnia 2014r. będzie realizował projekt systemowy w ramach Poddzialania 7.1.1. PO KL, pt.„Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy wszystkich chętnych do Biura Projektu (pokój nr 1) mieszczącego się w M-GOPS w Końskich w celu zapisywania się na listę kwalifikacyjną oraz określenia zapotrzebowania na realizację konkretnych szkoleń zawodowych. Prowadzący projekt są otwarci na propozycje ze strony swoich zainteresowanych odnośnie planowania kursów, a także wszelkich innych działań.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy M-GOPS w Końskich.  Zakwalifikowane osoby wezmą udział (odpowiednio do przydzielonej grupy) w indywidualnych zajęciach z psychologiem, w zajęciach z poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego, szkoleniach i kursach zawodowych oraz innych działaniach z zakresu aktywnej integracji. Dla część osób do 30 roku życia oraz kobiet 45+ planujemy 3 m-czne staże.

Kapitał Ludzki 2014

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich w okresie od maja do grudnia 2014r. będzie realizował projekt systemowy w ramach Poddzialania 7.1.1. PO KL, pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Końskie,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do Biura Projektu mieszczącego się w M-GOPS w Końskich w celu zapisywania się na listę kwalifikacyjną oraz określenia zapotrzebowania na realizację konkretnych szkoleń zawodowych. Prowadzący projekt są otwarci na propozycje ze strony swoich zainteresowanych odnośnie planowania kursów,a także wszelkich innych działań. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy M-GOPS w Końskich.  Zakwalifikowane osoby wezmą udział (odpowiednio do przydzielonej grupy) w indywidualnych zajęciach z psychologiem, w zajęciach z poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego, szkoleniach i kursach zawodowych oraz innych działaniach z zakresu aktywnej integracji. Dla część osób do 30 roku życia oraz kobiet 45+ planujemy 3 m-czne staże.

M-GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny Europejski Fundusz Społeczny

KAPITAŁ LUDZKI

Logo funduszy europejskich

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

TEL: 41-372-79-20
FAX: 041-372-77-03
E-mail: mgops.konskie@op.pl

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej spełniał oczekiwania użytkownika. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej Polityce Cookies Więcej informacji