Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Pokój Przyjazny Dziecku i Rodzinie

Zespół Interdyscplinarny

Menu dla: Zespół Interdyscplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół  to grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących        w dyspozycji każdego z członków Zespołu. Jego funkcjonowanie określone jest w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie.

 

Skład Zespołu  to przedstawiciele:

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

Policji,

oświaty,

ochrony zdrowia,

organizacji pozarządowych,

Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej,

czasami również:

prokuratorów,

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie.

Skład Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich:

 1. Agnieszka Majchrzak - przewodnicząca;
 2. Aneta Bilska – zastępca przewodniczącej;
 3. Barbara Kucharska - sekretarz;
 4. Renata Majzel - członek ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich );
 5. Anna Rybicka - członek ( Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Końskich );
 6. Urszula Przygodzka - członek ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich );
 7. Elżbieta Kwapis – członek ( Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Baryczy );
 8. Iwona Bednarczyk - Musiał - członek ( Szkoła Podstawowa nr 1 w Końskich );
 9. Monika Zamachowska - członek ( Komenda Powiatowa Policji w Końskich );
 10. Małgorzata Kosmala - członek ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich);
 11. Andrzej Grzegorski - członek ( parafia św. Mikołaja w Końskich; )
 12. Edyta Kowalska – członek ( Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli );
 13. Katarzyna Marczyńska – członek ( II Liceum Ogólnokształcące w Końskich );
 14. Elżbieta Marczak - Lipiec - członek (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Południowa” w Końskich )
 15. Bożena Kupis – członek (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Południowa” w Końskich )
 16. Alicja Stańczyk – członek ( Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „ Radość” w Końskich ).

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

- integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy     w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się znacząco od składu Zespołu. Są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów - specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadania grupy roboczej:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań,

- realizacja procedury „Niebieskie Karty” wykonywana przez zespół interdyscyplinarny/grupę roboczą.

Zadania członków zespołu/grupy roboczej w ramach procedury:

- udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

- podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań,

- zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

- opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych,

- rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Czynności wykonywane przez zespół grupę roboczą w ramach procedury:

- na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,

- niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą                  w rodzinie, nie wstrzymuje prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

- członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

- indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą,

- przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej,

- członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

- formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego,

- zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmują decyzję, jak będą składane systematyczne wizyty funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,

- wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Artykuły

 • Finał konkursu plastycznego "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina"

  W miesiącu wrześniu br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Końskich w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” ogłosili konkurs plastyczny pt. "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina".Zgłoszono 102 prace plastyczne uczniów z koneckich przedszkoli i szkół podstawowych. Prace wykonane były różnymi technikami, reprezentowały wysoki poziom artystyczny zarówno pod kątem wykonania jak i prezentowanego przekazu. W dniu 19.10.2020 r. komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę ich zgodność z tematem i regulaminem konkursu, oryginalność prezentowanych treści, czytelność przesłania oraz pomysłowość. Spośród nadesłanych prac jury nagrodziło 10 uczniów oraz 20 uczestników zostało wyróżnionych.W związku z rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa wręczenie nagród uczestnikom konkursu odbyło się za pośrednictwem szkół/przedszkoli, którym zostały przekazane nagrody i wyróżnienia.Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za tak liczny udział w konkursie.

  Czytaj Więcej o: Finał konkursu plastycznego "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina"
 • Konkurs plastyczny "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina"

  Końskie, dnia 04.09.2020r

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizują Program Osłonowy " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Jednym z działań jest konkurs plastyczny skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół podstawowych pod hasłem "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina".

  Prace należy składać do dnia 9 października 2020 r. za pośrednictwem szkół/przedszkoli do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22, 26 - 200 Końskie, bądź przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem Konkurs plastyczny - "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina".

  Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się w miesiącu październiku 2020 r. Prace uczestników będą udostępnione dla mieszkańców na wystawie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich.

  Kliknij "Więcej" aby zobaczyć regulamin konkursu.

  Czytaj Więcej o: Konkurs plastyczny "Rodzina to miłość. Jakie inne wartości pielęgnuje Twoja rodzina"
 • Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

  W związku z aktualną sytuacją w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2

  Dbając o Państwa i nasze bezpieczeństwo konsultacje specjalistyczne z certyfikowanymi specjalistami w zakresie pomocy osobom doznającym i zagrożonym przemocą w rodzinie odbywać się będą telefonicznie pod numerem 609 308 600 w pierwszą środę, drugi czwartek i trzeci poniedziałek miesiąca.

  Czytaj Więcej o: Pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie
 • KOMUNIKAT

  W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich dla osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej w związku z pandemią koronawirusa, osób objętych kwarantanną, chorych i ich rodzin uruchomiona została pomoc psychoterapeuty, interwenta kryzysowego. W każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.30 do 16.30 pod numerem telefonu 608 360 244 będzie można skorzystać z pomocy i wsparcia.

  Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji uruchomiło psychologiczną pomoc online. Osoby, które potrzebują wsparcia w trudnym czasie epidemii mogą porozmawiać z ekspertami na Skype. Należy znaleźć ich w bazie kontaktów Skype, pod nazwą - Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji. Do dyspozycji jest również telefon interwencyjny: 41 36 76 788

  Serwis Rzeczypospolitej Polskiej rekomenduje również linię wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego, jest to linia całodobowa, bezpłatna dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad. Telefoniczne Centrum Wsparcia działa pod numerem telefonu 800 70 2222.

  Więcej informacji można uzyskać klikając tutaj.

  Czytaj Więcej o: KOMUNIKAT